07.12.2006 Tanz der Vampire Preview Berlin (MP3)

Cast: Thomas Borchert, Lucy Scherer, Alexander Klaws, Mathias Schlung

 

10.12.2006 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Thomas Borchert, Alexander Klaws, Veit Schäfermeier, Lucy Scherer, Ulrich Wiggers, Katja Berg, Maike Katrin Schmidt, Haldor Laegreid, Stefan Büdenbender

 

15.12.2006 Tanz der Vampire  Berlin

Cast: Thomas Borchert (Graf von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Veit Schaefermeier (Professor Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Buedenbender (Koukol), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Patric Scott (Gesangssolist), Philipp Haegeli (Gesangssolist), Vanni Viscusi, Kevin Hudson, Kym Boyson, Florian Theiler

 

21.12.2006 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Thomas Borchert, Lucy Scherer, Alexander Klaws, Veit Schaefermeier, Ulrich Wiggers, Katja Berg, Vanni Viscusi

Rate: A-/B+

27.12.2006 Tanz der Vamire-Berlin (MP3)

Cast: Mathias Edenborn (Graf von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Veit Schäfermeier (Prof. Abronsius), Andrew Chadwick (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Stefan Büdenbender (Koukol), Nico Gaik, Philipp Hägeli (Gesangssolisten)

 

30.12.2006 Tanz der Vamire-Berlin

Cast: Mathias Edenborn (von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Veit Schäfermeier (Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Maike Katrin Schmidt (Rebecca)

 

31.12.2006 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Thomas Borchert, Alexander Klaws, Lucy Scherer, Veit Schafermeier as the professor, Katja Berg, Ulrich Wiggers, Maike Katrin Shmid, Haldor Laegreid as Herbert and Stefan Budenbender as Koukol

 

09.01.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Krolock  - Mathias Edenborn, Alfred  - Andrew Chadwick, Sarah  - Lucy Scherer, Professor - Mathias Schlung, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Vanni Viscusi, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Nico Gaik, Nightmaresolo 2 - Philipp Hägeli

 

11.01.2007 Tanz der Vampire

Cast: Krolock  - Thomas Borchert, Alfred  - Andrew Chadwick, Sarah  - Lucy Scherer, Professor - Horst Kulmbrein, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Jakub Wocial, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Patric Scott, Nightmaresolo 2 - Mathias Edenborn

 

12.01.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Graf von Krolock Thomas Borchert, Sarah Lucy Scherer, Professor Abronsius Horst Kulmbrein, Alfred Andrew Chadwick, Chagal Ulrich Wiggers, Magda Katja Berg, Herbert Jakub Wocial, Koukol Stefan Büdenbender, Rebecca Eva Maria Bender

Tanzsolisten Kym Boyson, Silvano Marraffa, Vanni Viscusi

Gesangssolisten Mathias Edenborn, Patric Scott

Tanzensemble Milena Alaze, Hannah Carter, Tiziana Doneda,  Silvia Lambertoni, Florian Theiler, Christopher Tölle

Gesangsensemble Sanne Buskermolen, Anne Hoth, Schirin Kazemi, Svenja Kühl, Christina Ogink,  Christian Paumgarten, Matthias Stockinger

 

25.01.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Graf von Krolock Thomas Borchert, Sarah Christina Ogink, Professor Abronsius Mathias Schlung, Alfred Patric Scott, Chagal Christian Paumgarten, Magda Katja Berg, Herbert Haldor Laegreid, Koukol Stefan Büdenbender, Rebecca Svenja Kühl

Tanzsolisten Kym Boysen, Andrew Chadwick, Kevin Hudson, Florian Theiler

Gesangssolisten Mathias Edenborn, Nico Gaik

Tanzensemble Milena Alaze, Tiziana Doneda, Philipp Hägeli, Horst Kulmbrein, Silvia Lambertoni, Alice van den Beucken

Gesangsensemble Sanne Buskermolen, Anne Hoth, Schirin Kazemi, Jessica Olsson-Lantto, Stephanie Sturm, Christopher Tölle, Jakub Wocial

 

27.01.2007 Tanz der Vampire

Cast: Graf von Krolock Thomas Borchert, Sarah Anne Hoth, Professor Abronsius Mathias Schlung, Alfred Alexander Klaws, Chagal Ulrich Wiggers, Magda Katja Berg, Herbert Haldor Laegreid, Koukol Stefan Büdenbender, Rebecca Maike Katrin Schmidt, Gesangssolisten Nico Gaik, Mathias Edenborn

 

28.01.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast:  Krolock  - Thomas Borchert, Alfred  - Andrew Chadwick, Sarah  - Anne Hoth, Professor - Mathias Schlung, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Haldor Laegreid, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Nico Gaik, Nightmaresolo 2 - Mathias Edenborn

 

03.02.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Philipp Hägeli (von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Matthias Schlung (Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Eva Maria Bender (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Stefan Büdenbender (Koukol)

 

04.02.2007 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Philipp Hägeli (von Krolock), Christina Ogink (Sarah), Matthias Schlung (Abronsius), Patric Scott (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Stefan Büdenbender (Koukol)

Rate: A-

 

06.02.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Thomas Borchert, Katrin Löbbert, Veit Schäfermeier, Patric Scott, Ulrich Wiggers, Katja Berg, Jakub Wocial, Stefan Büdenbender, Maike Katrin Schmidt Kym Boyson, Kevin Hudson, Vanni Viscusi Sven Fliege, Philipp Hägeli, Francesc Abos, Sanne Buskermolen, Hannah Carter, Silvia Lambertoni,

Silvano Marraffa, Florian Theiler, Alice van den Beucken, Eva Maria Bender, Anne Hoth, Schirin Kazemi, Svenja Kühl, Horst Kulmbrein, Christian Paumgarten, Christopher Tölle

 

10.02.2007 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Philipp Haegeli (Graf von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Christian Paumgarten (Professor), Alexander Klaws (Alfred), Ulrick Wiggers (Chagal), Stephanie Sturm (Magda), Jakub Wocial (Herbert), Stefan Buedenbender (Koukol), Maike Katrin Schmidt (Rebecca)

 

18.02.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast:  Graf von Krolock Mathias Edenborn, Sarah Christina Ogink, Professor Abronsius Mathias Schlung, Alfred Andrew Chadwick, Chagal Ulrich Wiggers, Magda Katja Berg, Herbert Haldor Laegreid, Koukol Philipp Hägeli, Rebecca Maike Katrin Schmidt

Tanzsolisten Kym Boyson, Silvano Marraffa, Vanni Viscusi

Gesangssolisten Sven Fliege, Patric Scott

Tanzensemble Francesc Abos, Milena Alaze, Sanne Buskermolen Tiziana Doneda,  Silvia Lambertoni,  Florian Theiler

Gesangsensemble Eva Maria Bender, Anne Hoth, Schirin Kazemi, Svenja Kühl, Jessica Olsson-Lantto,  Christian Paumgarten, Christopher Tölle, Jakub Wocial

 

25.02.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Philipp Hägeli (von Krolock), Christina M. Ogink (Sarah), Christian Paumgarten (Abronsius), Andrew Chadwick (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Eva Maria Bender (Rebecca), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol)

 

02.03.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Philipp Hägeli (u/s Graf von Krolock), Lucy Scherer (u/s Sarah), Christian Paumgarten (u/s Professor Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Ulli Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol), Sven Fliege (Nightmare Solo 1), Patric Scott (Nightmare Solo 2)

 

16.03.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast:  Krolock  - Thomas Borchert, Alfred  - Patric Scott, Sarah  - Anne Hoth, Professor - Mathias Schlung, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Haldor Laegreid, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Sven Fliege, Nightmaresolo 2 - Svenja Kühl

 

22.03.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast:  Krolock  - Thomas Borchert, Alfred  - Andrew Chadwick, Sarah  - Lucy Scherer, Professor - Mathias Schlung, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Jakub Wocial, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Sven Fliege, Nightmaresolo 2 - Mathias Edenborn

 

31.03.2007 Tanz der Vampire Jack Rebaldi Graf von Krolock Premiere (MP3)

Cast: Jack Rebaldi (Graf von Krolock, Premiere), Christina Ognik (Sarah), Mathias Dressel (Prof. Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol), Maike Katrin Schmidt (Rebecca)

 

10.04.2007  Tanz der Vampire Berlin

Cast: Jack Rebaldi (von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Alexander Klaws (Alfred), Mathias Schlung (Abronsius), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Haldor Laegreid (Herbert), Matthias Stockinger (Koukol)

 

24.04.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Krolock  - Mathias Edenborn, Alfred  - Andrew Chadwick, Sarah  - Christina Ogink, Professor - Mathias Schlung, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Vanni Viscusi, Koukol  - Matthias Stockinger, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Philipp Hägeli, Nightmaresolo 2 - Matthias Dressel

 

26.04.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Jack Rebaldi (von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Andrew Chadwick (Alfred), Mathias Schlung (Abronsius), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Haldor Laegreid (Herbert), Matthias Stockinger (Koukol)

 

06.05.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Jack Rebaldi (Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Mathias Schlung (Abronsius), Patric Scott (Alfred), Matthias Dressel (Chagal), Stephanie Sturm (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Matthias Stockinger (Koukol), Maike Katrin Schmidt (Rebecca)

 

22.05.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Jack Rebaldi (von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Alexander Klaws (Alfred), Mathias Schlung (Abronsius), Matthias Stockinger (Chagal), Stephanie Sturm (Magda), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol)

 

31.05.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Jack Rebaldi (von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Alexander Klaws (Alfred), Mathias Schlung* (Abronsius), Matthias Stockinger (Chagal), Katja Berg (Magda), Eva Maria Bender (Rebecca), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol)

*Mathias Schlung's last show

 

07.06.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast:  Krolock  - Mathias Edenborn, Alfred  - Alexander Klaws, Sarah  - Lucy Scherer, Professor - Christian Paumgarten, Chagal  - Matthias Dressel, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Haldor Laegreid, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Svenja Kühl, Nightmaresolo 1 - Sven Fliege, Nightmaresolo 2 - Philipp Hägeli

 

12.06.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Jack Rebaldi (von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Alexander Klaws (Alfred), Christian Paumgarten (Abronsius), Haldor Laegreid (Herbert), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Stefan Büdenbender (Koukol)

 

17.06.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Jack Rebaldi (von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Horst Kulmbrein (Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Matthias Dressel (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Stefan Büdenbender (Koukol), Philipp Hägeli (NS 1), Sven Fliege (NS 2)

19.06.2007 Tanz der Vampire Berlin

Cast: Krolock  - Mathias Edenborn,Alfred- Andrea Casati,Sarah - Lucy Scherer,Professor- Christian Paumgarten,Chagal- Ulrich Wiggers,Magda- Katja Berg, Herbert  - Haldor Laegreid,Koukol- Stefan Büdenbender,Rebecca- Maike Katrin Schmidt

 

24.06.2007 Tanz der Vampire  Berlin

Cast: Philipp Hägeli, Lucy Scherer, Thomas Klotz, Veit Schäfermeier, Ulrich Wiggers, Haldor Laegreid, Katja Berg, Eva Maria Bender, Stefan Büdenbender

 

07.07.2007 Tanz der Vampire

Cast: Krolock- Mathias Edenborn, Alfred - Alexander Klaws, Sarah - Lucy Scherer, Professor- Christian Paumgarten, Chagal- Matthias Dressel, Magda- Katja Berg, Herbert- Haldor Laegreid, Koukol- Stefan Büdenbender, Rebecca- Svenja Kühl, Nightmaresolo 1- Sven Fliege, Nightmaresolo 2 - Philipp Hägeli

 

19.06.2007 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Krolock  - Mathias Edenborn, Alfred  - Andrea Casati, Sarah  - Lucy Scherer, Professor - Christian Paumgarten, Chagal  - Ulrich Wiggers, Magda  - Katja Berg, Herbert  - Haldor Laegreid, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Sven Fliege, Nightmaresolo 2 - Matthias Dressel

 

24.06.2007 Tanz der Vampire  - Berlin

Cast: Philipp Hägeli, Lucy Scherer, Veit Schäfermeier, Thomas Klotz, Ulrich Wiggers, Katja Berg,Haldor Laegreid, Stefan Büdenbender und Eva Maria Bender

 

30.06.2007 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Jack Rebaldi, Lucy Scherer, Thomas Klotz, Veit Schäfermeier, Maike Katrin Schmidt, Stefan Büdenbender

 

06.07.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Krolock  - Mathias Edenborn, Alfred  - Thomas Klotz, Sarah  - Lucy Scherer, Professor - Veit Schäfermeier, Chagal  - Matthias Stockinger, Magda  - Eva Maria Bender, Herbert  - Haldor Laegreid, Koukol  - Stefan Büdenbender, Rebecca  - Maike Katrin Schmidt, Nightmaresolo 1 - Andrea Casati, Nightmaresolo 2 - Matthias Dressel

 

28.08.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Philipp Hägeli, Alexander Klaws, Veit Schäfermeier, Anne Hoth, Jerzy Jeszke, Stephanie Sturm, Haldor Laegreid, Stefan Büdenbender, Maike Katrin Schmidt

 

04.09.2007 Tanz der Vampire - Berlin Evening (MP3)

Cast: Mathias Edenborn (von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Veit Schäfermeier (Abronsius), Andrew Chadwick (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Katja Berg (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Stefan Büdenbender (Koukol)

 

19.07.2007 Tanz der Vampire  - Berlin

Cast: Jack Rebaldi, Lucy Scherer, Thomas Klotz, Veit Schäfermeier, Jerzy Jeszke, Stephanie Sturm, Vanni Viscusi, Maike Katrin Schmidt, Stefan Büdenbender

 

26.08.2007 Tanz der Vampire Berlin Limited Trade

Cast: Jack Rebaldi*, Lucy Scherer, Andrea Casati, Veit Schäfermeier, Jerzy Jeszke, Stephanie Sturm, Haldor Laegreid, Eva Maria Bender, Stefan Büdenbender

*Jack’s last show

 

17.10.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Thomas Borchert Katrin Loebbert Jens Janke Patric Scott Jerzy Jeszke Katja Berg Haldor Laegreid Philipp Haegeli Maike Katrin Schmidt Kevin Hudson Tiziana Doneda Florian Theiler Sven Fliege Christopher Toelle Akos Tihanyi Silvia Lambertoni Phillip Kempster Hannah Carter Sanne Buskermolen Milena Alaze Jakub Wocial Stephanie Sturm Sven Pruewer Christina Ogink Nina Janke Anne Hoth Fanny Drenthe Eva Maria Bender

 

27.11.2007 Tanz der Vampire - Berlin (MP3)

Cast: Thomas Borchert (Krolock), Katrin Löbbert (Sarah), Alexander Klaws (Alfred), Jens Janke (Professor), Philipp Hägeli (u/s Chagal), Daniele Venemann (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol), Eva Maria Bender (u/s Rebecca)

29.11.2007 Tanz der Vampire Berlin
Cast: Graf von Krolock: Thomas Borchert, Sarah: Katrin Taylor, Professor Abronsius: Jens Janke, Alfred: Alexander Klaws, Chagal: Philipp Hägeli (u/s), Magda: Danielle Veneman, Herbert: Haldor Laegreid, Koukol: Stefan Büdenbender, Rebecca: Eva Maria Bender (u/s)

14.12.2007 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Mathias Edenborn, Anne Hoth, Jens Janke, Andrew Chadwick, Jerzy Jeszke, Eva Maria Bender, Haldor Laegreid, Katrin Maike Schmidt, Stefan Büdenbender

 

29.12.2007 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Mathias Edenborn (Krolock), Anne Hoth (Sarah), Jens Janke (Jens Janke), Andrew Chadwick (Alfred), Jerzy Jeszke (Chagal), Danielle Veneman (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Stefan Büdenbender (Koukol), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Schmidt Christopher Toelle,Silvano Marraffa,Kevin Hudson,Kym Boyson Philipp Haegeli, Andrea Casati Alice van den Beucken, Florian Theiler, Silvia Lambertoni, Phillip Kempster, Tiziana Doneda, Sanne Buskermolen Jakub Wocial, Stephanie Sturm, Sven Pruewer, Christina Ogink, Christopher Morandi, Svenja Kuehl, Fanny Drenthe, Eva Maria Bender

 

30.12.2007 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Mathias Edenborn (u/s Graf von Krolock), Lucy Scherer (Sarah), Alexander Klaws (Alfred)

 

10.02.2008 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Philip Haegeli (Graf von Krolock), Anne Hoth (Sarah), Christian Paumgarten (Professor Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Uli Wiggers (Chagal), Stefanie Sturm (Magda), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Jakub Wocial (Herbert), Sven Fliege (NM I), Mathias Edenborn (NM II).

 

16.02.2008 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast:  Matthias Edenborn, Anna Hoth, Andrea Casati, Jens Janke, Ulrich Wiggers, Maike Katrin Schmidt, Danielle Veneman

 

22.02.2008 Tanz der Vampire (MP3)

Cast: Graf von Krolock - Thomas Borchert Sarah - Anne Hoth Professor Abronsius - Jakub Wocial Alfred - Kevin Koehler Chagal - Jerzy Jeszke Magda - Danielle Veneman Herbert - Haldor Laegreid Koukol - Stefan Buedenbender Rebecca - Maike Katrin Schmidt

Tanzsolisten: Silvano Marraffa, Florian Theiler, Kevin Hudson, Kym Boyson

Gesangssolisten: Mathias Edenborn, Michel Driesse

Tanzensemble: Milena Alaze, Silvia Lambertoni, David Baranya, Hannah Carter, Tiziana Doneda

Gesangsensemble: Kimberly Trees, Christopher Toelle, Christopher Morandi, Svenja Kuehl, Schirin Kazemi, Marion Furtner, Nina Janke, Andrea Casati

 

23.03.2008 Tanz der Vampire - Berlin Evening (MP3)

Cast: Graf von Krolock - Philipp Haegeli, Sarah - Anne Hoth, Professor Abronsius - Jens Janke, Alfred - Kevin Koehler, Chagal - Jerzy Jeszke, Magda - Stephanie Sturm, Herbert - Haldor Laegreid, Koukol - Stefan Buedenbender, Rebecca - Maike Katrin Schmidt

Tanzsolisten: Vanni Viscusi, David Baranya, Milena Alaze

Gesangssolisten: Mathias Edenborn, Michel Driesse

Tanzensemble: Florian Theiler, Silvano Marraffa, Silvia Lambertoni, Tiziana Doneda, Bart de Clercq, Hannah Carter, Sanne Buskermolen

Gesangsensemble: Kimberly Trees, Sven Pruewer, Svenja Kuehl, Schirin Kazemi, Nina Janke, Marion Furtner, Andrea Casati, Eva Maria Bender

 

29.03.2008 Tanz der Vampire Berlin (MP3)

Cast: Thomas Borchert (Krolock), Sanne Buskermolen (Sarah u/s), Jens Janke (Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Jerzy Jeszke (Chagal), Danielle Veneman (Magda), Haldor Laegreid (Herbert), Philipp Hägeli (Koukol u/s), Svenja Kühl (Rebecca u/s)

 

30.03.2008 Tanz der Vampire Mathias Edenborn letzte Graf von Krolock MITTAGSDERNIERE (MP3)

Cast: Mathias Edenborn (Graf von Krolock), Katrin Löbbert (Sarah), Jens Janke (Professor Abronsius), Alexander Klaws (Alfred), Ulrich Wiggers (Chagal), Danielle Veneman (Magda), Jakub Wocial (Herbert), Philipp Hägeli (Koukol), Maike Katrin Schmidt (Rebecca), Gesangssolisten: Michel Driesse, Florian Theiler

 

30.03.2008 Tanz der Vampire Dernieren-Tag (MP3)

Cast: Thomas Borchert, Alexander Klaws, Anne Hoth, Jens Janke, Ulrich Wiggerts, Maike Katrin Schmidt, Haldor Legraid, Danielle Veneman, Stefan Büdenbender